Sad Status In Marathi

Sad Status In Marathi
Sad Status In Marathi

Sad Status In Marathi are very famous in marathi boys and girls who are suffering from breakup or bad relationships. Through Sad Status the can share their feeling to their partner on whatsapp.
 1. तुमी समोरच्याला जवळे जवळ करसाल तो तुमाला तेवढाच Hert करेल बर का 
  Sad Love Images In Marathi : Sad Status In Marathi
 2. लक्षात ठेवा या जगात कोणी आखरी परंत सात देत नाही म्हणून एकटे जगाला शिका बर का 
  Sad Love Images In Marathi : Sad Status In Marathi
 3. तुमी पुढचावर प्रेम किती पण जरी केले ना तरी ते त्याचासाठी कूटना कूट कमी पडतेच बर का 
  Sad Love Images In Marathi : Sad Status In Marathi
 4. मी बोलत नाही म्हणजे मला का Hert होत नाही, मला पण होते बस फरक एवढा आहे के मला तुझ्यावर खूप प्रेम आहे आणि तुला नाही 
  Sad Love Images In Marathi : Sad Status In Marathi
 5. मी किती पण Sad असली ना तरी माझी सामील हे कधीच जाणार नाही वेळ्या कारण हीच कारण फक्त तू आहे 
  Sad Love Images In Marathi : Sad Status In Marathi
 6. जेवळे मी तुला जवळ केले तू तेवढेच दूर गेला माझ्या 
  Sad Love Images In Marathi : Sad Status In Marathi

Very Sad Status In Marathi

Very Sad Status In Marathi
Very Sad Status In Marathi

 1. कोना कडून जर अपेकसा कराल तर एक दिवस खरंच तुमाला ते Hert होणार 
  Sad Love Images In Marathi : Sad Status In Marathi
 2. कोणाची Care कराल म्हणजे तुमी नक्की Hert होणार बर का 
  Sad Love Images In Marathi : Sad Status In Marathi
 3. जो सर्वात जास्त हसतो तोच अंदरून सर्वात जास्त तुटेल असतो बर का 
  Sad Love Images In Marathi : Sad Status In Marathi
 4. मी नेहमी तुझा कडून आहे बस तुला ते कळत नाही पागल 
  Sad Love Images In Marathi : Sad Status In Marathi
 5. तुला खरंच दिसत नाही का रे किती प्रेम आहे माझे तुझा वर 
  Sad Love Images In Marathi : Sad Status In Marathi

Sad Status In Marathi For Whatsapp

Sad Status In Marathi For Whatsapp
Sad Status In Marathi For Whatsapp

 1. खरंच खूप प्रेम झाले होते तुझावर, आता ते परत कोणावर होणार नाही, खूप स्वप्ने बघितले होते तुझा सोबत जे आता कधी पूर्ण होणार नाही 
  Sad Love Images In Marathi : Sad Status In Marathi
 2. मला दोखा देउन Happy होउ नको, आणि मला पागल समजू नको, कारण मी विसवास केला होता जो तू तोडला आहे 
  Sad Love Images In Marathi : Sad Status In Marathi
 3. धोखा देण्या आधी हा तर विचार करायचा होता के मी किती विस्वास करत होतो/होती  तुझावर 
  Sad Love Images In Marathi : Sad Status In Marathi
 4. मला तर माझी ते pillu पाहिजे जे मला जीव लावत होती, तू नाही जे मला ignore करत राहते 
  Sad Love Images In Marathi : Sad Status In Marathi
 5. माझा तो जुना Hero कूट आहे जो माझासाठी काही पण कराला Ready राहायचा यार 
  Sad Love Images In Marathi : Sad Status In Marathi

Love Sad Status In Marathi

Love Sad Status In Marathi
Love Sad Status In Marathi

 1. प्रेम म्हणजे Sadness होय
  Sad Love Images In Marathi : Sad Status In Marathi
 2. कोणच्या पण मना सोबत खेडन चांगले नसते कारण जे तुमी करता तेच तुमचा सोबत पुळे जाउन होते बर का 
  Sad Love Images In Marathi : Sad Status In Marathi
 3. जर मी तुझा Life मधून गेल्याने तू आनंदी आहे, तर राहा यार, मला तर बस तुझा Face वर एक मस्त Smile पाहिजे 
 4. खूप Hert होते रे पण तुझासाठी काही करायची तयारी आहे माझी वेळा
 5. खूप दुःख होते पण आता हेच दुःख माझी ताकद आहे 
  Sad Love Images In Marathi : Sad Status In Marathi

Whatsapp Status In Marathi Love Sad

Whatsapp Status In Marathi Love Sad
Whatsapp Status In Marathi Love Sad

 1. खूप कॉल केले आधी आता तर एक msg कराल पण विचार करा लागते 
  Sad Love Images In Marathi : Sad Status In Marathi
 2. आधी तर माझा शिवाय एक minute पण तुला गंमत नव्हत आणि आता Call  सुद्धा तू स्वताहून करत नाही ...हेच होता का तुझा खर प्रेम 
  Sad Love Images In Marathi : Sad Status In Marathi
 3. मेलो तर नाही आहो पण जगण्याचे पण कोणते कारण आता माझा कडे नाही राहिले आहे बर का 
  Sad Love Images In Marathi : Sad Status In Marathi
 4. तुमी या जगात काही पण विसरू शकता पण तुमचा जवळच्यांनी दिलेला दोखा नाही 
  Sad Love Images In Marathi : Sad Status In Marathi
 5. या जगात कोणाला पण विसरा पण त्याला कधीच नका विसरू जो तुमचासाठी नेहमी उबा असते बर का 
  Sad Love Images In Marathi : Sad Status In Marathi

Sad Whatsapp Status In Marathi Font

Sad Whatsapp Status In Marathi Font
Sad Whatsapp Status In Marathi Font

 1. या जगात कोणाला पण विसरा पण त्याला कधीच नका विसरू जो तुमचासाठी नेहमी उबा असते बर का 
 2. आता कढले के कोणाला जर दुसरंकोणी भेटून जाते ना तर त्याचासाठी आपली Importants Zero होउन जाते बर का 
 3. आज कळले आपण किती पण काही केले तरी प्रेतेक Love Story ची Ending हे Happy होत नसते बर का 
  Sad Love Images In Marathi : Sad Status In Marathi

 4. आता शिकली यार असा खोटा हसतात म्हणून तू हैप्पी राहा मी पण राहून घेणार 
  Sad Love Images In Marathi : Sad Status In Marathi
 5. आता काही बाकी नाही माझा कडे जे मी गमवणार... 
  Sad Love Images In Marathi : Sad Status In Marathi

Sad Alone Status In Marathi

Sad Alone Status In Marathi
Sad Alone Status In Marathi

 1. मी आजून पण त्या खोट्या विसवासावर जगत आहे के तू परत येशील माझा Life मधी 
 2. Life तर बस आता तुझा आठवणीत चाली ...आता यात दुसरं काहीच नाही राहिले आहे 
 3. तुझा बिना तर एक मिन पण ७ जनम सारखे वाटत आहे यार आता तर येउन जा परत 
 4. माझा दुःखा मधी जर तुझी Happiness आहे तर मी त्यात पण हैप्पी आहे 
 5. नसीबानी दोखा दिला आहे पण दुख तर तुनी दिल आहे 

Marathi Sad Status Download

Marathi Sad Status Download
Marathi Sad Status Download

 1. तुला माझी गरज नाही ना तर ठीक आहे मला पण तू आता नाही पहिले 
 2. सोडून जात आहे ना तर जा पण नेहमी लकसात ठेव मी कधीच मागे वडून बगत नाही 
 3. जगात सर्वात खराब गोष्ट म्हणजे कोणाची काळजी होत असेल तरी ते दाखवता नाही येणे 
 4. या जीवनात कोणाला पण बिना समजून घेता जीव लाउ नका आणि समजून घेतलेल्या व्यक्ती ला कधी सोळू जाउ नका 
 5. काही लोक आपल्या जीवनात असे असतात जे आपल्या प्रेमाच्या लायकीचे नसतात तरी ते आपल्याला खूप आवडतात 

Sad Status In Marathi 2 Lines

Sad Status In Marathi 2 Lines
Sad Status In Marathi 2 Lines

 1. लोक बोलतात जे होते चांगल्यासाठी होते म्हणजे तुझ सोडून जाण पण चांगलच असेल 
 2. माझे चूप चाप राहणेच माझा दर्द ची निशाणी आहे 
 3. जर कोणी खूपच शांत असेल म्हणजे समजून जा तो अंदरून तुटला आहे 
 4. कधी प्रेमासाठी मित्रांना सोडू नका कारण प्रेम सोडून गेल्या वर हेच मैत्री आपल्या Smile ची reason असते 
 5. मी खुश आहो म्हणून हसत नाही मी हसतो कारण मला माझ दुःख कोणाला दाखवायचे नाही बर का 

Sad Love Whatsapp Status In Marathi

Sad Love Whatsapp Status In Marathi
Sad Love Whatsapp Status In Marathi

 1. कधी कधी एकटे राहणे हे खूप चांगले असते खोट्या लोकात राहल्या पेक्षा.
 2. मला १०० मित्र कधीच नाही पाहिजे मला तर बस एक best friend पाहिजे  जो त्या १०० मित्रानं वर भारी असेल बर का 
 3. माझा जीवनाचा सर्वात खराब वेळ म्हणजे तो जेवा मी तुझा दूर जात होती आणि तू मला जाउ दिले एकदा थांबवले सुद्धा नाही 
 4. मला आता कूट दूर जा वाटते कारण इत सर्वी कळे तुझी आठवन येते 
 5. जीवन तर सुरूच राहेल तू असो वा नसो 

Sad Relationship Status In Marathi

Sad Relationship Status In Marathi
Sad Relationship Status In Marathi

 1. मी कधीच एकटा नसतो, कारण  माझा सोबत तुझा आठवणी नेहमी असतात जे मला झोपू सुद्धा नाही देत 
 2. आता तर बस माझी सामील तुझा आठवणी आल्या वरच येते वेळा 
 3. Relationship पेक्ष्या मी आता Single राहण्यात आनंदी आहे बर का तर आता परत माझ्या Life मधी येउ नको 
 4. कोणता चुकीच्या व्यक्ती सोबत राहल्या पेक्ष्या एकटं राहिलेले कधी पण १००० पट बर 
 5. आता तर अस वाट के माझी Life हे फक्त रडणात जाणार आहे के काय 

Sad Status In Marathi Images

Sad Status In Marathi Images
Sad Status In Marathi Images

Sad Status In Marathi Images
Marathi Sad Images 

Sad Status In Marathi Images
Sad Marathi Images


Sad Status In Marathi For Girl

Sad Status In Marathi For Girl
Sad Status In Marathi For Girl

 1. तुझ्या Good Morning msg ची इतकी सवय झाली आता के तो सुद्धा नाही आला तर पूर्ण दिवस mood off राहते बर का 
 2. या जगात तेच सर्वात जास्त Successful असतात जे सर्वात जास्त Hert होतात 
 3. तुमी ज्या व्यक्तीवर सर्वात जास्त विसवास करता ना तोच व्यक्ती तुमचा वर सर्वात कमी विसवास करत असतो बर का 
 4. अरे relationship हे दोनी Side कडून असते एका Side कडून नाही हे तुला का नाही कळत काय माहित 
 5. तू जर मला सोडशील ना तर लक्षात ठेव मी हे जीवन सोडून देणार बर का 

Marathi Sad Shayari

Marathi Sad Shayari
Marathi Sad Shayari

 1. हे प्रेम पण कमाल आहे अपूर्ण राहू शकते पण कधीच खतम नाही होउ शकत बर का 
 2. मी दुखी आहो मी एकटा आहो पण जसा आहो तुझा बिना काही नाही आहो 
 3. कोणी स्वताहून कधीच चूप चाप नाही राहत त्याला कोणी तरी तस बनून देत बर का 
 4. तो व्यक्ती सर्वात जास्त तुटतो जो स्वता वरून जास्त दुसऱ्या वर प्रेम करत असतो बर का 
 5. हे देवा मला पण दे कोणी तरी जो स्वताहून जास्त माझा वर प्रेम करेल अस तर नाही ना के पूर्ण शहरच Bewafa आहे ...

Marathi Sad Msg

Marathi Sad Msg
Marathi Sad Msg

 1. मी विचार केला होता के माझ पण दुःख कधी तू आइकशील पण तू तर कधी विचारले सुद्धा नाही ...
 2. मीच mad आहे कारण की तुझा त्या timepass ला मी प्रेम समजले 
 3. प्रेम पण कमाल असते वाट पण ताची असते ज्याला माहित पण नसते के कोणी त्याची वाट बगत आहे 
 4. एवढे messages केले तुला पण तरी ते कमी आहेत माझे प्रेम तुला सागाले असे का 
 5. प्रेम सर्वाना भेटले आहे या जगात बस आमीच जेवा केले तर चुकीच्या व्यक्ती सोबत केले 

Alone Status In Marathi Language

Alone Status In Marathi Language
Alone Status In Marathi Language

 1. आज एकटा आहो म्हणून येवळा Strong अहो 
 2. कधी कधी एकट राहणे खोट्या लोकान सोबत राहिल्या पेक्षा खूप चांगले असते बर का 
 3. Feeling Alone हे कोना सोबत राहून hert झाल्या पेक्षा Better आहे बर का 
 4. कधी कधी एकटं उब राहून दाखवणं गरजेचे असते कारण लोक तुमाला कमजोर समजू शकतात 
 5. एकटे पणा हे सांगून देते के कोण सोबत आहे आणि कोण नाही बर का 

Marathi Sad Sms 140

Marathi Sad Sms 140
Marathi Sad Sms 140

 1. लक्षात ठेवा प्रेम कधी तुमाला मैत्री वरून दूर नाही करत आणि करत असेल तर ते प्रेम नाही Attraction आहे बर का 
 2. एवढे जास्त प्रेम करून जर तू माझी नाही होउ शकली तर काय दुसऱ्याची होशील ग 
 3. हा पाऊस सुद्धा तुझी आठवणी देतो आणि माझा तुझा हातात बगतो 
 4. खर प्रेम करणाऱ्यालाच कळते के एक दिवस समोरचा नाही बोलला तर किती जास्त Pain होते बर का 
 5. माझे बोलण्या वरून आणि माझे डोळे बगुन माझे दुःख कोण समजेलरे आता 

Marathi Sad Sms For Girlfriend

Marathi Sad Sms For Girlfriend
Marathi Sad Sms For Girlfriend

 1. या जीवनात जेवा तुमाला कोणाची खूप जरज असते ना तेवा तुमचा सोबत कोणीच नसते पण जेवा तुमाला एकटं राहा वाटतं तेवा कोणी तुमाला एकटं नाही सोडत बर का 
 2. मला माहिती आहे की तुला मी काहीच आवडत नाही पण यार माझा तर एक दिवस पण तुझा आठवणी शिवाय जात नाही 
 3. असे वाटत आहे माझं नसीब माझावर रागावत आहे कारण जे आवडली ते सोडून जात आहे 
 4. जीवन तर मस्त सुरु आहे बस आता जगण्याची इच्छा संपली आहे कारण यात आता तू नाही आहे 
 5. आज काल जे नाते हे नावा पुरत असतात हे आइकले होते पण आता कळले पण 

Breakup Status In Marathi

Breakup Status In Marathi
Breakup Status In Marathi

 1. माझी तर एकच कमजोरी होती के मी माझा आधी तुझा विचार करत होतो 
 2. Promises तर कोणी पण करू शकते पण त्यांना निभावाला दम लागते जो तुझात नाही बर का  
 3. तू मला सोडून गेली तर तुला काय वाटले होते मी मारून जाणार, चाल हात तू पोरगी आहे Oxygen आहे समजले बेटा की नाही 
 4. आता केला ना ब्रेकअप बेटा तर लक्षात ठेव परत जर आली ना Life मधी तर जगू नाही देणार समजले का 
 5. आज काल लव्ह नाही फक्त breakup होतात बर का 

Marathi Sad Status For Whatsapp

Marathi Sad Status For Whatsapp
Marathi Sad Status For Whatsapp

 1. कोणावर कधी एवढे पण प्रेम करू नका के तेच तुमचासाठी तुमची Life असेल कारण ते गेल्यावर Life मधी जगण्या सारखे काही उरत नाही मग 
 2. ते बोलतात तुमि बदलेलले पण खर तर त्यांना तुमचा वरून कोणी तरी चांगला भेटला असतो बर का 
 3. एकाद्याला खूप जीव लाउन पण जेवा तो आपले प्रेम समजत नाही ना तेवा खूप दुःख होत असत बर का 
 4. लक्षात ठेवा या जगात जर तुमची जरज संपलीना तर मग कोणीच सोबत राहत नाही बर का 
 5. या जगात कोणाला प्रेम नाही बस सर्वे आप आपली जरज भागवत आहेत बर का 
Last Words,

Thanks For Reading My Post-Sad Status In Marathi Everyone if like this post then please share this post to all your friends who was suffering from breakup or bad relationships and if you want to tell anything about this post then please comment in the comment section. Bye bye.

No posts.
No posts.

Other Related Apps To Download

Google Pay Apk प्ले स्टोर डाउनलोड विद मेट एप्स 2022 Vidmet App Download.com Brother Status In Marathi Breakup Status In Marathi Family Status In Marathi Father Birthday Status In Marathi Sorry Status In Marathi Marathi Attitude Status Good Morning Status In Marathi Bhaigiri Status In Marathi Aai Status In Marathi Birthday Status For Sister In Marathi Alone Status In Marathi Birthday Status For Best Friend In Marathi Brother Status In Marathi Cool Marathi Status Message Emotional Status In Marathi Friendship Status In Marathi Funny Status In Marathi Girls Attitude Status In Marathi Good Night Status In Marathi Love Status In Marathi Marathi Love Shayari For Girlfriend Marriage Anniversary Status In Marathi Motivational Status In Marathi Time Status In Marathi Tapori Birthday Status In Marathi Marathi Status On Life Sad Status In Marathi Durga Chalisa PDF Shiv Chalisa Pdf Videoder Apk Download 2024 फेसबुक डाउनलोड जीबी व्हाट्सएप 2022 यो व्हाट्सएप अपडेट 2022 यूट्यूब डाउनलोड Insta Pro Whatsapp Download FM Whatsapp Download Remini Mod Apk Resso Mod Apk एलाइट मोशन OGWhatsapp Pro Snaptube एलाइट मोशन यो व्हाट्सएप यूट्यूब डाउनलोड विद मेट Phonepe Apk प्ले स्टोर डाउनलोड Temu Apk Temu Apk Unblocked Games WTF Krishna Flute Ringtone Download Google Chat App एफएम व्हाट्सएप प्ले स्टोर डाउनलोड विडमेट प्ले स्टोर डाउनलोड Temu Apk Temu Reviewer Temu Product Tester विडमेट Temu App 55 Ace Apk TikTok 18 Apkhue .com sarkari fund.com 11 winner .com 55ace com